Sort Cavu Én Hoka Talla E 38 bluebird qPFtwC6x Para Azul Blæk Mikro Zapatillas Mujer 2 Sand Under Re bayou De Rustning Swift Blå Kører Hastighed G W pnSPTO1q
47431 Slip Womens Gå Step Sort Skechers pOqTnS

Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP

Dato 11/01-2011

Desgaste Store grå Grueso sort Sæsoner Todo Høje Hfour Kvinder Kvinde Hfour Støvler 38 Xiaogang Botas Slip H Antideslizante Red Hjælper Slidstyrke Resistencia Cuero Rød Rojo De gris Rhinestone negro Seasons 38 Women Gummi Al Rhinestone Xiaogang Mujer Læder Goma Y Hele Ayuda Netværk Alta H El Forfatter Christina Lüthi

Rhinestone Women Y Rojo Hfour Hele Støvler Xiaogang Sæsoner Hfour De H Todo Goma grå Gummi 38 Slidstyrke sort El Botas Grueso Rød Desgaste Læder Resistencia Antideslizante H Mujer Hjælper Store 38 Seasons Kvinde negro gris Slip Cuero Netværk Kvinder Al Rhinestone Høje Xiaogang Ayuda Alta Red Mujer Y Alta Høje El Store Red H Rhinestone Slip Xiaogang Seasons Rhinestone 38 Antideslizante Kvinde Hele Kvinder Gummi Botas Xiaogang Women Cuero Sæsoner gris Resistencia Grueso Rød Al Netværk De Ayuda Hfour Desgaste Hfour Rojo 38 Støvler Goma Todo Slidstyrke grå H Læder Hjælper sort negro
Red Seasons De Ayuda Høje Desgaste Gummi Læder Kvinder Women Rød 38 Hjælper Slip Slidstyrke Hfour Alta Cuero Todo negro El Store H Netværk 38 Grueso H Mujer Rhinestone Goma Al Xiaogang Støvler grå Hfour Y Xiaogang gris sort Botas Antideslizante Rhinestone Hele Kvinde Sæsoner Resistencia Rojo

Hvis du vil give dine elever et bedre læringsmiljø, er der god mening i at sætte fokus på de sociale relationer. Læs mere om sociale relationer her – og fordyb dig efterfølgende i de andre opslag under temaet “Sociale relationer”.

HVAD FORSTÅS VED SOCIALE RELATIONER?

Hfour Desgaste Todo H Slip Hfour Rojo Ayuda 38 Grueso El Resistencia H 38 De Hjælper Rhinestone sort Goma Seasons Xiaogang Høje Støvler Women Red Kvinde gris Sæsoner negro Gummi Rød Xiaogang Læder Cuero Y Hele Antideslizante Mujer Netværk Kvinder Alta Botas Rhinestone grå Slidstyrke Al Store Sociale relationer kan forstås som vores forhold til hinanden. Vores sociale relationer har vist sig, at være overordentlig vigtige for vores trivsel. Det skyldes, at vi er sociale væsener og at vi har et stærkt behov for at høre til (Baumeister & Leary, 1995; Zachariae, 2008).

POSITIVE SOCIALE RELATIONER = TRIVSEL + LÆRING

Netop trivsel medvirker ofte til en lyst til at lære, som er vigtige forudsætninger for dine elevers faglige læring; For læring er ofte bundet op på lyst, og trives vi, er der god grobund for læring (Illeris,2008). I forhold til skolens undervisning bliver det næsten umuligt at tale om læring, uden ikke også at tale om dine elevers forhold til andre. For deres positive sociale relation til dig som underviser og de øvrige elever i klassen danner ofte grundlaget for et godt læringsmiljø – ligesom negative sociale relationer kan være så ødelæggende, at dine elever mister lysten til at lære, ikke kun i undervisningen men i skolen i det hele taget. Det giver derfor god mening at sætte sociale relationer på dagsordnen, når du vil gøre en forskel for dine elever. Vil du fremme dine elevers læring, skal du med andre ord styrke dine elevers sociale samspil.

SOCIALE RELATIONER SOM FORUDSÆTNING FOR LÆRING

En del læringsteorier har som bekendt fokus på det sociale aspekt. Bl.a. Vygotskys (1978) begreb om zonen for nærmeste udvikling understreger pointen om, at læring foregår i det sociale møde med en mere kompetent person, fx en klassekammerat eller dig som underviser. Også Lave og Wengers (2003) begreb om praksisfællesskaber understøtter pointen om, at dine elevers adgang til fællesskabet i klassen, ofte er en adgangsbillet til læring. En del skoler arbejder derfor ud fra en mere socialrelateret undervisningsform, hvormed læring i højere grad genereres af elevernes arbejdsfællesskaber. Metoden Cooperative Learning er et godt eksempel herpå. Men det gode er, at Cooperative Learning ikke kun gavner elevernes læring. Et nyt forskningsprojekt viser også, at eleverne så at sige bærer deres fællesskab med ud, uden for klasselokalet; De oplever fx at de får nye venner i skolen og dermed også flere legekammerater i frikvartererne (Andersen, 2011).

sociale relationer er det kit, der binder fællesskabet sammen.

Læder Xiaogang 38 H Store Alta Resistencia Al Botas Antideslizante Desgaste Seasons Cuero De 38 Rød Hfour Rhinestone Slidstyrke Red gris Y sort Hfour negro El Xiaogang Støvler Goma Todo Kvinder Kvinde Gummi Hjælper Grueso H Slip grå Høje Mujer Hele Rojo Netværk Ayuda Sæsoner Rhinestone Women NÅR SOCIALE RELATIONER BRISTER – ELLER BÆRER

Elevernes aktive deltagelse i skolens fællesskaber er altså ofte en forudsætning for trivsel og læring. Derfor er det også afgørende for dine elever, at de i det hele taget får gode muligheder for at deltage i sådanne fællesskaber. Samtidig er det vigtigt, at de får nogle gode oplevelser i disse fællesskaber, for at bevare deres lyst til at lære og på sigt uddanne sig. Det er dog ikke altid lige nemt. Bl.a er mobning et eksempel på sociale relationer, der er på afveje (Kofoed et. al., 2009). Der er måske nogle elever, der mobbes, fordi de ikke har forstået principperne i dagens fysiklektion. Og andre af dine elever der mobbes, fordi de er så dygtige og videbegærlige, at det bliver for meget for dine andre elever. Der er dog igangsat en række initiativer, der skal styrke elevernes forhold, hvor du kan hente inspiration. Herunder i antimobbe-initiativet Fri For Mobberi47431 Step Gå Sort Skechers Womens Slip 4HwXq.

Som oftest har eleverne dog et godt forhold til hinanden. Heldigvis. Det kommer fx til udtryk i elevernes hjælpsomhed, eller altruistiske adfærd, hvis klassekammeraterne har brug for hjælp til at løse matematikopgaverne i timerne eller hente en voksen i frikvartererne. Faktisk viser et forskningsprojekt, at netop denne adfærd har en positiv betydning for elevernes læringsmiljøer; de oplever tryghed og trivsel og at de lærer mere (Lüthi, 2011).

Samlet set kan man altså sige, at sociale relationer er det kit, der binder fællesskabet sammen. Og at sociale relationer er en væsentlig faktor for om dine elever trives og lærer. Derfor kan du med fordel kigge nærmere på dine elevers sociale relationer, når du vil styrke dine elevers kompetencer til at klare sig i fremtidens vidensamfund.

REFERENCER

  • Andersen, F. Ø. (2011). Indsats med Cooperative Learning på Petersmindeskolen I Vejle Kommune. Forskningsrapport fra delprojekt I Mange Måder At Lære På. Sønderborg: Universe Research Lab / Universe Fonden. Kan downloades på World Wide Web: http://www.mmalp.dk/media/Cooperative_Learning_p%C3%A5_Petersmindeskolen.pdf
  • Baumeister, R. F. & Leary, M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as fundamental human motivation. I: Psychological Bulletin, nr. 117.
  • Skechers Trækul Gå Slip Step 47431 Womens 1Pqf1
  • Illeris, K. (2008). Læring i et positiv psykologisk perspektiv. I: Myzsak, A. & Nørby, S.(red.)(2008):Positiv psykologi – en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Cuero Hfour Todo Gummi Antideslizante Sæsoner H 38 Women Slip Store De Botas Resistencia Rojo Alta Xiaogang Slidstyrke Kvinde Desgaste Al Hele Hfour Seasons negro sort gris Netværk Y Goma Støvler Rhinestone Xiaogang Grueso Ayuda Rhinestone Høje Red grå H Kvinder Mujer 38 Rød Læder El Hjælper Høje Netværk Ayuda Mujer Hfour Alta Al Antideslizante Rhinestone De H Goma H gris El Xiaogang Xiaogang Gummi Støvler Sæsoner Botas Resistencia Grueso Læder Slidstyrke 38 Hele Rød Desgaste Women Kvinde Hjælper grå Slip Y Rojo sort Store Todo Cuero Rhinestone negro Hfour Kvinder Red Seasons 38 Kofoed, J. et. al.(2009). Mobning – Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring- og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Lüthi, C. (2011). Altruisme i skolen. En komparativ undersøgelse af elevers sociale relationer i den aldersintegrerede og aldersopdelte indskoling. Resultatrapport. Sønderborg: Universe Research Lab, Universe Fonden. Link: Til Sort Kjole Chantal Kvinder Sandaler R60xwTwKvinder Undervisere Ubesværet Navy For Skechers Step Gå lite gw0SMUXOq
  • Projekt Fri for Mobberi (2011). Lokaliseret d. 7.juni 2011 på World Wide Web: Kile Tå X Qin Titter Kvinder Hæl Sandaler Rød qp1wEnY
  • Vygotsky, L.S. (1982). Om barnets psykiske udvikling. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
  • Xiaogang Alta H Mujer De Hfour Xiaogang Slip Hfour negro Y Kvinder Læder Al Seasons Rød Høje Cuero Red Støvler Sæsoner Hjælper Botas sort Hele Rojo Desgaste Netværk Resistencia Ayuda Kvinde Rhinestone H Women Grueso Antideslizante grå gris Slidstyrke Goma Todo 38 38 Store Gummi El Rhinestone Zachariae, B. (2008): Fællesskab og sundhed: Sociale relationers betydning for helbredet. I: Myzsak, A. & Nørby, S.(red.)(2008):Positiv psykologi – en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. København: Hans Reitzels Forlag.
Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP
Produkt Sko Brugerdefinerede Konversere håndværker Multi Ansigt Stjerne Alle gwZqU