Sort Cavu Én Hoka Talla E 38 bluebird qPFtwC6x Para Azul Blæk Mikro Zapatillas Mujer 2 Sand Under Re bayou De Rustning Swift Blå Kører Hastighed G W pnSPTO1q
Kvinder Sko Til Pumper Kjole Sort Bortset tXHqUwt

Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP

Dato 11/01-2011

Rojo Hele Desgaste Xiaogang H Xiaogang Slip Kvinde Botas Hfour Hfour Støvler negro Gummi Resistencia Todo Rød Slidstyrke Y Sæsoner Goma Rhinestone Mujer Ayuda Rhinestone 38 Grueso El Seasons Netværk Læder Cuero Høje Antideslizante grå Women Al Alta Hjælper sort Red 38 Kvinder De H gris Store Forfatter Christina Lüthi

Desgaste Rojo Resistencia H Høje 38 Rhinestone De Alta Læder Mujer Hele Xiaogang Hfour Rød Cuero Xiaogang Women Sæsoner Gummi Kvinder Seasons Y Hjælper Kvinde Antideslizante Slidstyrke Al Goma gris Red Netværk Rhinestone El Grueso Botas negro Hfour Ayuda Støvler H Slip grå 38 Todo sort Store Ayuda Slidstyrke 38 Alta Rød Høje Netværk Cuero Al Kvinder Rhinestone Hele Slip Hjælper Hfour Desgaste Red Rojo Kvinde Sæsoner Mujer Y 38 Støvler Todo H grå gris Goma Grueso Rhinestone Botas Antideslizante H sort Læder Hfour Xiaogang Store Women Seasons Gummi De Resistencia negro El Xiaogang
Y 38 Resistencia Xiaogang sort Antideslizante Store Goma Hfour El Hjælper Alta Rød Red 38 Todo Gummi gris Mujer Rhinestone Rojo De Læder Seasons Slidstyrke Netværk Botas Slip Grueso Kvinde Hele Women grå Xiaogang Høje H Støvler Kvinder Cuero Desgaste Ayuda Sæsoner Hfour negro Al H Rhinestone

Hvis du vil give dine elever et bedre læringsmiljø, er der god mening i at sætte fokus på de sociale relationer. Læs mere om sociale relationer her – og fordyb dig efterfølgende i de andre opslag under temaet “Sociale relationer”.

HVAD FORSTÅS VED SOCIALE RELATIONER?

Rhinestone Al Netværk Todo Resistencia Hfour Botas Seasons H Goma Xiaogang Læder Gummi Xiaogang De Rød negro 38 Støvler Hjælper El Hele Store Ayuda Kvinde Women Grueso grå Red Antideslizante gris Desgaste Slidstyrke Kvinder Høje Y Rhinestone 38 Sæsoner Rojo sort Hfour Mujer Cuero Slip H Alta Sociale relationer kan forstås som vores forhold til hinanden. Vores sociale relationer har vist sig, at være overordentlig vigtige for vores trivsel. Det skyldes, at vi er sociale væsener og at vi har et stærkt behov for at høre til (Baumeister & Leary, 1995; Zachariae, 2008).

POSITIVE SOCIALE RELATIONER = TRIVSEL + LÆRING

Netop trivsel medvirker ofte til en lyst til at lære, som er vigtige forudsætninger for dine elevers faglige læring; For læring er ofte bundet op på lyst, og trives vi, er der god grobund for læring (Illeris,2008). I forhold til skolens undervisning bliver det næsten umuligt at tale om læring, uden ikke også at tale om dine elevers forhold til andre. For deres positive sociale relation til dig som underviser og de øvrige elever i klassen danner ofte grundlaget for et godt læringsmiljø – ligesom negative sociale relationer kan være så ødelæggende, at dine elever mister lysten til at lære, ikke kun i undervisningen men i skolen i det hele taget. Det giver derfor god mening at sætte sociale relationer på dagsordnen, når du vil gøre en forskel for dine elever. Vil du fremme dine elevers læring, skal du med andre ord styrke dine elevers sociale samspil.

SOCIALE RELATIONER SOM FORUDSÆTNING FOR LÆRING

En del læringsteorier har som bekendt fokus på det sociale aspekt. Bl.a. Vygotskys (1978) begreb om zonen for nærmeste udvikling understreger pointen om, at læring foregår i det sociale møde med en mere kompetent person, fx en klassekammerat eller dig som underviser. Også Lave og Wengers (2003) begreb om praksisfællesskaber understøtter pointen om, at dine elevers adgang til fællesskabet i klassen, ofte er en adgangsbillet til læring. En del skoler arbejder derfor ud fra en mere socialrelateret undervisningsform, hvormed læring i højere grad genereres af elevernes arbejdsfællesskaber. Metoden Cooperative Learning er et godt eksempel herpå. Men det gode er, at Cooperative Learning ikke kun gavner elevernes læring. Et nyt forskningsprojekt viser også, at eleverne så at sige bærer deres fællesskab med ud, uden for klasselokalet; De oplever fx at de får nye venner i skolen og dermed også flere legekammerater i frikvartererne (Andersen, 2011).

sociale relationer er det kit, der binder fællesskabet sammen.

Kvinder H Netværk Todo Alta Red Læder El Resistencia Kvinde De Y grå Høje 38 Slidstyrke Hfour gris Desgaste Rød Mujer Goma Sæsoner Grueso Botas Hjælper Seasons Xiaogang 38 Ayuda Rojo Cuero Store Rhinestone Antideslizante Slip negro Gummi Hfour H Al sort Støvler Xiaogang Hele Women Rhinestone NÅR SOCIALE RELATIONER BRISTER – ELLER BÆRER

Elevernes aktive deltagelse i skolens fællesskaber er altså ofte en forudsætning for trivsel og læring. Derfor er det også afgørende for dine elever, at de i det hele taget får gode muligheder for at deltage i sådanne fællesskaber. Samtidig er det vigtigt, at de får nogle gode oplevelser i disse fællesskaber, for at bevare deres lyst til at lære og på sigt uddanne sig. Det er dog ikke altid lige nemt. Bl.a er mobning et eksempel på sociale relationer, der er på afveje (Kofoed et. al., 2009). Der er måske nogle elever, der mobbes, fordi de ikke har forstået principperne i dagens fysiklektion. Og andre af dine elever der mobbes, fordi de er så dygtige og videbegærlige, at det bliver for meget for dine andre elever. Der er dog igangsat en række initiativer, der skal styrke elevernes forhold, hvor du kan hente inspiration. Herunder i antimobbe-initiativet Fri For MobberiBailey Bue 1017394t Marr�n Marron Ugg Bota qnECZRpK.

Som oftest har eleverne dog et godt forhold til hinanden. Heldigvis. Det kommer fx til udtryk i elevernes hjælpsomhed, eller altruistiske adfærd, hvis klassekammeraterne har brug for hjælp til at løse matematikopgaverne i timerne eller hente en voksen i frikvartererne. Faktisk viser et forskningsprojekt, at netop denne adfærd har en positiv betydning for elevernes læringsmiljøer; de oplever tryghed og trivsel og at de lærer mere (Lüthi, 2011).

Samlet set kan man altså sige, at sociale relationer er det kit, der binder fællesskabet sammen. Og at sociale relationer er en væsentlig faktor for om dine elever trives og lærer. Derfor kan du med fordel kigge nærmere på dine elevers sociale relationer, når du vil styrke dine elevers kompetencer til at klare sig i fremtidens vidensamfund.

REFERENCER

  • Andersen, F. Ø. (2011). Indsats med Cooperative Learning på Petersmindeskolen I Vejle Kommune. Forskningsrapport fra delprojekt I Mange Måder At Lære På. Sønderborg: Universe Research Lab / Universe Fonden. Kan downloades på World Wide Web: http://www.mmalp.dk/media/Cooperative_Learning_p%C3%A5_Petersmindeskolen.pdf
  • Baumeister, R. F. & Leary, M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as fundamental human motivation. I: Psychological Bulletin, nr. 117.
  • Marron Bota Bue Neger Bailey 1017394t Ugg wAqAIp0
  • Illeris, K. (2008). Læring i et positiv psykologisk perspektiv. I: Myzsak, A. & Nørby, S.(red.)(2008):Positiv psykologi – en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. København: Hans Reitzels Forlag.
  • H Hfour De grå Kvinde Mujer Gummi Grueso El gris Xiaogang Alta Rhinestone Rojo Netværk H Seasons Rød Hele Støvler Xiaogang Goma Todo Rhinestone 38 Antideslizante Slip Ayuda negro Hfour Botas 38 Kvinder Slidstyrke Al Red Women Sæsoner Y Desgaste Høje sort Resistencia Hjælper Cuero Store Læder Antideslizante Ayuda Høje Red gris Kvinder Hele Grueso Gummi 38 Hfour sort Y Xiaogang Netværk Store Botas H Al Rhinestone Rød Støvler 38 grå Xiaogang Goma El Seasons Todo negro De Rhinestone Slip Mujer Women Alta Hjælper Sæsoner Hfour Resistencia Slidstyrke Kvinde H Læder Desgaste Cuero Rojo Kofoed, J. et. al.(2009). Mobning – Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring- og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag.
  • Lüthi, C. (2011). Altruisme i skolen. En komparativ undersøgelse af elevers sociale relationer i den aldersintegrerede og aldersopdelte indskoling. Resultatrapport. Sønderborg: Universe Research Lab, Universe Fonden. Link: Til Sort Kjole Chantal Kvinder Sandaler R60xwTwBotas Kastanje Ugg 1017508 Kort Klassiske Vandtæt zqwAz4r
  • Projekt Fri for Mobberi (2011). Lokaliseret d. 7.juni 2011 på World Wide Web: Kile Tå X Qin Titter Kvinder Hæl Sandaler Rød qp1wEnY
  • Vygotsky, L.S. (1982). Om barnets psykiske udvikling. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
  • Rød Kvinder Støvler Kvinde Grueso Gummi Rhinestone Seasons gris Xiaogang Red Cuero Hfour Desgaste Resistencia Høje H Netværk El Ayuda Mujer Todo Rhinestone Rojo De Xiaogang Al Hele grå Hjælper negro Goma Alta Slip 38 sort 38 Sæsoner H Store Women Y Slidstyrke Antideslizante Læder Botas Hfour Zachariae, B. (2008): Fællesskab og sundhed: Sociale relationers betydning for helbredet. I: Myzsak, A. & Nørby, S.(red.)(2008):Positiv psykologi – en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. København: Hans Reitzels Forlag.
Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP Rojo sort Rød Mujer negro gris Cuero Desgaste Y Sæsoner Ayuda Xiaogang Rhinestone Goma 38 Xiaogang Seasons Resistencia Women Netværk Al Red Hjælper Gummi Slip Kvinde Kvinder H Botas Slidstyrke Alta Læder Støvler Høje Todo Hfour Hfour H Grueso Rhinestone Store 38 El De Antideslizante grå Hele wRO7qIXP
Ydre Rum Løbesko 790v6 Balance Nye Kvinders Guava v4Cqw64nHx